Wsparcie
    
DAROWIZNY CELOWE
Darowizna celowa to taka darowizna, w której wystarczy wskazać cel darowizny - np. "Na fundusz stypendialny" lub "Na cele statutowe Fundacji Instytut Bałkański".

Każdy z Państwa, przekazując darowiznę może zaznaczyć, na jaki cel chciałby, by została spożytkowana.

Gwarantujemy, że darowizny celowe zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na wskazany cel. Raz w roku publikować będziemy sprawozdanie z wydatkowania darowizn celowych za poprzedni rok rozliczeniowy.
    
DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt. 9 ust. o PDOF).

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
    
DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt. 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: I. Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu:

1. organizacjom, (m.in. fundacjom i stowarzyszeniom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
2. prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Konto dla darowizn celowych


Beneficjent: Fundacja Instytut Bałkański

Bank: mBank SA

Nr konta: 51 1140 2017 0000 4302 1309 2258

Tytuł przelewu: Cele statutowe Fundacji

NIP: 7123294474

REGON: 360981246

KRS: 0000547224
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.