V Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Kultura i metoda - "Religia a kultura"

Lublin, 12 maja 2017 roku

 

Katedra Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Kulturoznawcze KUL” oraz Fundacja Instytut Bałkański to organizatorzy piątej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura i metoda” pt. Religia a kultura.

Konferencji odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 12 maja 2017 roku

Podczas konferencji podejmowano dyskusje dotyczące następujących obszarów tematycznych:

Perspektywy badawcze relacji religia - kultura: historyczna, antropologiczna, socjologiczna, teologiczna, filozoficzna, kulturoznawcza

  • Kulturotwórcza rola religii
  • Relacje religia - sztuka
  • Relacje religia - nauka
  • Religijne motywacje w etyce
  • Literatura religijna – specyfika języka religijnego
  • Możliwości i ograniczenia dialogu miedzy religiami i kulturami
  • Postawy wobec innych kultur i religii: otwartość czy izolacja?
  • Alternatywy dla religii proponowane przez współczesną kulturę

W konferencji wzięło udział  30 badaczy reprezentujących 15 ośrodków naukowych z Polski i zagranicy

 

Fundacja Instytut Bałkański

PL- 20-022 Lublin, Konopnicka 9/2, www.balkaninstitute.pl, e-mail: office@balkaninstitute.pl

Tel.: +48 81 5326136, Cell.: +48 60 3364233, Fax: +48 81 5326136

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRS 0000547224, NIP 7123294474, Regon 360981246