Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Instytucje Państwa w Procesie Demokratyzacji"

Kazimierz Dolny 28-29 maja 2018 roku

 

Instytucje państwa odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu współczesnych państw demokratycznych. Stanowią element stabilizujący systemy polityczne, wpływają na kształtowanie polityki państwa, umacniają demokrację oraz gwarantują poszanowanie praw obywatelskich.

Konferencja będzie stanowić forum do wymiany opinii, poglądów oraz zaprezentowania wyników badań dotyczących najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji państwowych. Proponujemy, aby tematyka konferencji dyskutowana  była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym.

 
W trakcie konferencji chcielibyśmy skupić się na zagadnieniach:
- aktualne tendencje procesu demokratyzacji/odwrotu od niej;
- zakres przestrzenny i czasowy procesów przeobrażeń instytucjonalnych;
- ewolucja instytucji politycznych, gospodarczych i społecznych oraz bezpieczeństwa państwa;
- stabilność i zmiana, dynamika przekształceń instytucjonalnych;
- podobieństwa i różnice, trwałość instytucji w demokracjach skonsolidowanych i nieskonsolidowanych

Jednocześnie informujemy, że będzie możliwość publikacji zgłoszonych referatów w następujących czasopismach zgodnie z ich profilem naukowym i wymogami edytorskimi:

lub w czasopismach nieparametryzowanych:

Więcej na stronie Konferencji http://www.ippd.pl/

 

Fundacja Instytut Bałkański

PL- 20-022 Lublin, Konopnicka 9/2, www.balkaninstitute.pl, e-mail: office@balkaninstitute.pl

Tel.: +48 81 5326136, Cell.: +48 60 3364233, Fax: +48 81 5326136

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRS 0000547224, NIP 7123294474, Regon 360981246