• Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Instytucje Państwa w Procesie Demokratyzacji", Kazimierz Dolny 28-29 maja 2018 roku
  • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura i metoda - "Religia a kultura", Lublin, 12 maja 2017 roku

 

Fundacja Instytut Bałkański

PL- 20-022 Lublin, Konopnicka 9/2, www.balkaninstitute.pl, e-mail: office@balkaninstitute.pl

Tel.: +48 81 5326136, Cell.: +48 60 3364233, Fax: +48 81 5326136

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRS 0000547224, NIP 7123294474, Regon 360981246